Ets propietari?

Serveis per a client venedor

Et veus capacitat per vendre casa teva? Nosaltres podem ajudar-te.

Com?

 • Volem ser el teu partner-col·laborador i ajudar-te en tot el procés.
 • Tot de forma gratuïta fins a formalitzar el contracte de compravenda.
 • Farem la valoració més ajustada al mercat. Això farà que puguem vendre casa teva en el menor temps possible i al millor preu.
 • Sense falses expectatives. El preu just.
 • Un preu que satisfaci les aspiracions del venedor i atregui linterès del comprador.

El que podem fer per tu

 • T'ajudem amb l'adequació i la posada a punt de l'habitatge. Una bona presentació de l´immoble facilita i accelera la venda.
 • Pla de màrqueting als millors portals immobiliaris.
 • Aportació de valor a la teva propietat.
 • Diferenciació de la resta dimmobles.
 • Col·laborem amb altres agències, xarxes, col·laboradors... Et mantindrem informat en tot moment.
 • Contacte permanent.
 • Gestionem tota la documentació necessària.
 • Ens encarreguem d'obtenir tota la documentació externa a la propietat.
 • Cédula dhabitabilitat i certificació energètica gratuïta amb exclusiva.
 • Negociació de les condicions (amb coneixement)Gestió de tràmits amb Notària.
 • Serveis postvenda.

Com t'aportem valor

 • Consells per al tractament i millora de les visites.
 • Preparació de lhabitatge per a les visites.
 • Open house.
 • T'ajudem amb la decoració per a una millor publicitat, interiorisme, home staging.
 • Reportatge fotogràfic i vídeo. Edició.
 • Dossier de l'habitatge (fotos, característiques, superfícies, informació urbanística,…)
 • Cartell en habitatge.
 • Publicació a xarxes socials.
 • DNI o altra documentació identificativa del propietari o copropietaris (tots).
 • Escriptura de propietat (Escriptura de compravenda, herència…).
 • Nota simple registral (preferiblement certificació registral). Titularitat i càrregues.
 • Certificació cadastral. (Valor de referència…).
 • Darrer rebut de l'IBI (Referència cadastral). Adreça de l'immoble.
 • Cèdula dhabitabilitatCertificat deficiència energètica de lhabitatge.
 • Certificació de la ITE (Inspecció Tècnica de l'edifici), si us trobeu en l'obligació.
 • Plànols (si se'n disposa).
 • Certificació municipal de règim urbanístic (Si se'n disposa).
 • En cas que hi hagi comunitat de propietaris:
 • Certificació d'estar al corrent del pagament de les quotes de la comunitat.
 • Preu de venda i honoraris de l'agent immobiliari.
 • Contracte d'arres, reserva, etc.
 • Càlcul i liquidació de la plusvàlua municipal.
 • Elecció de Notària, aportació de tota la documentació requerida i acompanyament fins a la signatura del contracte de CV.
 • Mudança, canvi de domiciliació de serveis…